Pakket ‘van de Straat’ groeitraject

Banner Van Het Groen 2
 • ‘van de Straat’
  groeitraject

  strategie, uitvoer en actieplan
  500,- p/m
  • Alles van ‘van het Groen’ groeigroep

  • 5 dagdelen in jouw onderneming

  • Uitvoer en uitrol van het actieplan

  • Wekelijks een voortgang-call

  • Een kwartaal lang begeleiding bij de uitvoer

 • De ‘van de Straat’ groeitraject buigt zich over vragen als: wie ben jij als mens, als bedrijf en voor je klant? En dat alles afgezet tegen een veranderende wereld, waarbij de klimaattransitie een grote rol speelt. Eén van onze doelen is te komen tot inzichten waarmee we groenbedrijven toekomstbestendiger maken op het gebied van de vakinhoud én op bedrijfsmatig vlak.

  Tijdens 6 kennissessies per jaar gaan we dieper in op thema’s als wateropvang en infiltratie, hitteverlaging in de tuin, energieverbruik, duurzame onkruidbestrijding, biodiversiteit en emissieloos werken. Naast vaktechnische thema’s leren we ook meer over onderwerpen als positionering in de markt, het aantrekken en behouden van personeel, ondernemerschap en leiderschap.

  Tijdens vijf dagdelen op de bedrijfslocatie werken we concreet aan jouw bedrijf. Allereerst staat de strategiesessie centraal. In gesprek met jou als ondernemer analyseren we wat er goed gaat, maar vooral wat er nog beter kan en waar de pijnpunten liggen. Aan de hand van onze observaties en gesprekken, onder andere met het management en medewerkers, stellen we een strategisch actieplan op. Hierin staan concrete doelen en acties waarmee jij als ondernemer aan de slag kunt gaan om verbeteringen in jouw bedrijf door te voeren. Tijdens de volgende dagdelen staat de uitvoer en uitrol van het actieplan voorop.

  Om te zorgen dat je de goede focus houdt, plannen we wekelijks een voortgang-call. Even een moment om samen te sparren: zijn we op de goede weg?

  Een kwartaal lang begeleiding bij de uitvoer hoort ook bij dit pakket, waarmee je echt concrete stappen zet om jouw bedrijf toekomstbestendiger te maken en te groeien als ondernemer.

  Maak een afspraak
  Item Van Het Groen Boom

  Welke vraagstukken kunnen onder andere aan bod komen tijdens de begeleiding en het groeitraject?

  • Wat is voor jou als ondernemer, maar zeker ook voor jou als mens belangrijk? En welke producten of diensten passen daar bij?
  • Hoe beweeg je mee met de markt en laat je een bepaalde verandering voor je werken in plaats van dat deze tegen je werkt?
  • Hoe vertaal je de meerkosten van verduurzaming in je offertes?
  • Hoe ga je om met schaarste van goede vakmensen?
  • Hoe maak je bedrijfsprocessen efficiënter? En hoe kan digitalisering daarbij helpen?

  Niets is onbespreekbaar. Ook kwaliteits, veiligheids-, en opleidingsvraagstukken of een thema als bedrijfsopvolging kan in de groeigroep aan de orde komen.